Súkromná bezpečnostná služba


  • SBS Bratislava Devínska Nová Ves - SECURITES, spol. s r.o. je súkromná bezpečnostná služba so stabilným postavením na slovenskom trhu s pôsobnosťou od roku 2001.


  • SBS Bratislava - SECURITES, spol. s r.o. Vám poskytne profesionálne služby na vysokej úrovni. Zameriavame sa na celé územie Slovenskej republiky. Sme špecialistami na výkon ochrany objektu strážnou službou, výkon fyzickej ochrany osôb, výkon ochrany majetku pri preprave peňazí a cenností, monitorovanie objektov výjazdovou skupinou, zabezpečenie objektov prenosnou zabezpečovacou technikou s následným monitorovaním, vypracovanie plánu objektu.
 
  • V našom tíme pracujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti ochrany osôb, majetku a objektov. Sú spoľahlivými profesionálmi, ktorých prvoradým cieľom je poskytnutie služieb k maximálnej spokojnosti klienta. Pristupujú ku každej úlohe individuálne a precízne sa na ňu pripravujú dôkladným oboznámením sa so stráženým objektom alebo osobou. Dbajú na všetky zákazníkove požiadavky a potreby s ohľadom na jeho bezpečnosť.
 
  • Počas obdobia pôsobnosti sme sa stali spoľahlivým partnerom mnohých fyzických i právnických osôb a spoločností. Dosiahli sme to predovšetkým našou flexibilitou pri poskytovaní služieb a v neposlednom rade i vďaka našim kvalifikovaným odborníkom. Sme držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby. Aktuálne máme do 30 zamestnancov , ktorí sú vyberaní na základe veľmi špecifických kritérií ( bezúhonnosť). Každý z nich absolvoval náročné fyzické testy, psychotesty, skúšky odbornej spôsobilosti. Časť zamestnancov sú držiteľmi zbrojného preukazu.